skip to the content

Što je reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis je kronična upalna bolest vezivnog tkiva, nepoznatog uzroka, koja najjače pogađa lokomotorni sustav. Karakterističan je patološki nalaz ove bolesti je trajna upala sinovijske ovojnice perifernih zglobova, koja je uz to simetrično distribuirana.
Bolest se može iskazivati blagom kliničkom slikom u kojoj su zahvaćeni tek pojedini zglobovi ili kao teži oblik bolesti s jakim deformitetima. Oblik bolesti je umjerene jakosti.